Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

Hoewel een bestuurder van een VvE wellicht liever niet nadenkt over bestuurdersaansprakelijkheid, kan een bestuurder er wel mee worden geconfronteerd.

 Indien een bestuurder zijn taken veronachtzaamt of zijn bevoegdheden overschrijdt, kan hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Uit jurisprudentie volgt dat een bestuurder op grond van artikel 2:9 BW pas aansprakelijk is als hem, gelet op alle omstandigheden van het geval, een ernstig verwijt treft. De drempel hiervoor is hoog en een fout of misrekening die inherent wordt gemaakt als bestuurder betreft geen ernstig verwijt. Een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag biedt een voorbeeld waarbij een voormalig bestuurder wel aansprakelijk was tegenover de VvE.

 Een appartementseigenaar is twee jaar enig bestuurder van de VvE geweest. De nieuwe bestuurder heeft vervolgens geconstateerd dat de administratie geheel niet op orde was. Uiteindelijk heeft de VvE na een gerechtelijke procedure en via een deurwaarder de ontbrekende administratie overhandigd gekregen. Hieruit bleek dat veel kosten onterecht waren betaald. Daarnaast had de voormalig bestuurder nagelaten VvE-bijdragen tijdig bij de leden te innen, waardoor vorderingen waren verjaard. Het is als bestuurder van belang tijdig een incassotraject te starten zodat vorderingen niet verloren gaan. Ook was een kostbare boekhoudkundige reconstructie noodzakelijk door de gebrekkige administratie.

De rechtbank oordeelt dat de nalatigheden en onnauwkeurigheden in strijd zijn met een behoorlijke vervulling van de bestuurstaak en dat de voormalig bestuurder een ernstig verwijt treft. De voormalig bestuurder had bovendien een boekhoudkundige achtergrond en moest als geen ander vermoeden dat hij de VvE financieel aanzienlijk zou benadelen. De voormalig bestuurder werd veroordeeld tot betaling van de door de VvE geleden schade. De aansprakelijkheidsdrempel is derhalve hoog, maar een bestuurder dient zich bewust te zijn van dit risico. 

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Het leukste beheerkantoor is op zoek naar uitbreiding van het team!

VvE (assistent) relatiebeheerder is waarschijnlijk niet direct het beroep waar je tijdens je middelbare schoolopleiding (MBO of HBO) aan gedacht hebt?

05-08-2021 | Lees meer over Het leukste beheerkantoor is op zoek naar uitbreiding van het team!

De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en…

25-06-2021 | Lees meer over De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Nietigverklaring algeheel honden- en kattenverbod in huishoudelijk reglement VvE

In lijn met de rechtspraak van de Hoge Raad, stelde het hof in die zaak allereerst vast dat (enkel) het splitsingsreglement een regeling…

23-06-2021 | Lees meer over Nietigverklaring algeheel honden- en kattenverbod in huishoudelijk reglement VvE

De VvE en incasso: opschorten en/of verrekenen van (voorschot-)bijdragen

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een eigenaar de (voorschot-)bijdragen niet langer aan de VvE voldoet.

10-06-2021 | Lees meer over De VvE en incasso: opschorten en/of verrekenen van (voorschot-)bijdragen

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

Hoewel een bestuurder van een VvE wellicht liever niet nadenkt over bestuurdersaansprakelijkheid, kan een bestuurder er wel mee worden geconfronteerd.

31-05-2021 | Lees meer over Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

VvE en het auteursrecht van de architect

Bij het verbouwen van een appartement kan het architectonisch uiterlijk van het gebouw wijzigen. In de Modelreglementen is geregeld dat in dat geval…

27-04-2021 | Lees meer over VvE en het auteursrecht van de architect

VvE en incasso: de borgstelling

Het is vrij gebruikelijk dat de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement woonachtig is. Veel eigenaars kiezen er in de…

18-04-2021 | Lees meer over VvE en incasso: de borgstelling

Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet? En weet u wat u moet doen als er brand is?

U gaat ervanuit dat u in een veilig gebouw woont, maar weet u wel zeker of uw gebouw voldoet aan de laatste wet-…

13-04-2021 | Lees meer over Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet?  En weet u wat u moet doen als er brand

Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, is een nieuwe wet opgesteld. Deze wet wordt in drie fases ingevoerd.…

01-04-2021 | Lees meer over Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE