De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

Met enige regelmaat krijgt Rijssenbeek Advocaten de vraag wat de gevolgen zijn voor de VvE indien een eigenaar van een bedrijfsruimte deze wil transformeren tot woningen. Leegstand en herontwikkeling geven vaak aanleiding tot dergelijke, soms ingrijpende, verbouwingen.

Verbouwing
Ten eerste geldt dat een eigenaar op basis van de Modelreglementen zonder toestemming van de vergadering van eigenaars geen aanpassingen mag doen aan de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken, geen op-, aan- of onderbouw mag realiseren en/of de constructie of het architectonisch uiterlijk van het gebouw mag wijzigen.

Wanneer sprake is van een van voornoemde wijzigingen zal de eigenaar de vergadering van eigenaars derhalve om toestemming moeten vragen.

In sommige gevallen is de toestemming van de vergadering van eigenaars echter onvoldoende. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het te verbouwen privégedeelte wordt vergroot ten koste van een ander gedeelte. In dergelijke gevallen zal namelijk de akte van splitsing en de splitsingstekening moeten worden gewijzigd.

Bestemming
Ten tweede is in de akte van splitsing veelal aan de appartementen een bestemming gegeven. Een eigenaar of gebruiker dient het privégedeelte dan overeenkomstig deze bestemming uit de akte van splitsing te gebruiken. Het mag voor zich spreken dat onder de bestemming bedrijfsruimte niet het gebruik als woning wordt verstaan. Ook niet in het geval de gemeente reeds publiekrechtelijke toestemming heeft verleend voor het gebruik als woning. De toestemming van de gemeente en de toestemming van de VvE dienen immers van elkaar te worden onderscheiden. 

In de Modelreglementen is daarnaast bepaald dat de vergadering van eigenaars toestemming kan verlenen voor een van de bestemming afwijkend gebruik. Die mogelijkheid is er kort gezegd voor tijdelijke situaties. In het geval van transformatie van een bedrijfsruimte naar woning, zal de bestemming (en dus de akte van splitsing) moeten worden gewijzigd. Een toestemming voor afwijkend gebruik van de vergadering van eigenaars zal in het algemeen niet gaan, omdat bij een transformatie van bedrijfsruimte naar woning sprake is van een nieuwe permanente situatie.

Conclusie
Naast bestuursrechtelijke vergunningen, zal ook de vergadering van eigenaars toestemming moeten verlenen voor een transformatie van bedrijfsruimte naar woningen. In het merendeel van de gevallen zal bovendien de akte van splitsing en de splitsingstekening moeten worden gewijzigd. Kortom, een juridisch complex traject waarbij Rijssenbeek Advocaten u graag wil begeleiden.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

Met enige regelmaat krijgt men bij Rijssenbeek Advocaten de vraag wat de gevolgen zijn voor de VvE indien een eigenaar van een bedrijfsruimte…

11-01-2021 | Lees meer over De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

Het kan voorkomen dat de VvE de overeenkomst die zij met een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf heeft, wil opzeggen.

21-12-2020 | Lees meer over VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Een VvE is verplicht een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van eigenaars besluit bij welke verzekeraar een opstalverzekering wordt afgesloten en het…

11-12-2020 | Lees meer over De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

De plannen voor wijziging van de tarieven voor overdrachtsbelasting per 2021 zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en zullen waarschijnlijk ook de…

22-11-2020 | Lees meer over Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021.

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen…

13-05-2020 | Lees meer over Werkzaamheden niet goed uitgevoerd?  Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt.

31-03-2020 | Lees meer over Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Juridisch Abonnement voor uw VvE

Namens Rijssenbeek Advocaten brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.

02-03-2018 | Lees meer over Juridisch Abonnement voor uw VvE

Digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig

In de VvE-praktijk bestaat discussie over de vraag of leden in een vergadering van eigenaars ook via een elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen…

30-08-2017 | Lees meer over Digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig