Digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig

In de VvE-praktijk bestaat discussie over de vraag of leden in een vergadering van eigenaars ook via een elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Zeer recent heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat dit is toegestaan.

In die zaak ging het over een besluit van de vergadering tot wijziging van de splitsingsakte. Aan de leden is vooraf de mogelijkheid geboden om digitaal te stemmen. Vijf leden hebben hun stem digitaal via een gespecialiseerd softwaresysteem voor VvE’s uitgebracht. Vier van die vijf leden hebben hun stem later per e-mail bevestigd.

Een van de leden van de VvE heeft de kantonrechter vervolgens verzocht het besluit met betrekking tot het wijzigen van de splitsingsakte te vernietigen. Volgens dat lid blijkt de mogelijkheid tot digitaal stemmen niet uit de statuten en het splitsingsreglement. Voor zover digitaal stemmen toch is toegestaan, is niet voldaan aan de eisen die voor stemmen via een elektronisch communicatiemiddel zijn gesteld. Volgens dat lid mogen de digitaal uitgebrachte stemmen niet worden meegeteld, waardoor de vereiste vier vijfde meerderheid van stemmen niet wordt behaald.

De kantonrechter denkt daar anders over. Hij stelt enerzijds vast dat het digitaal uitbrengen van een stem niet in het splitsingsreglement is geregeld. Dat is ook logisch, omdat het betreffende modelreglement (uit 1983) dateert van vóór het digitale tijdperk. Anderzijds is het digitaal uitbrengen van een stem volgens de kantonrechter ook niet in strijd is met het splitsingsreglement. De kantonrechter volgt de VvE in haar redenering dat uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat de wetgever het niet nodig heeft gevonden voor VvE’s een aparte regeling voor elektronisch stemmen op te nemen; zij kunnen dit zelf regelen. Er is geen goede reden dat dit op formele wijze zou moeten door de splitsingsakte te wijzigen. De elektronische stemprocedure was in deze zaak met de nodige waarborgen omkleed en deze wijze van stemmen verschilt in wezen niet van bij volmacht stemmen. Ook is meegewogen dat de betrokkenheid van de leden door het mogelijk maken van elektronisch stemmen groter wordt omdat zij niet op de vergadering aanwezig hoeven te zijn en toch hun mening kenbaar kunnen maken. Dit komt ten goede aan het besluitvormingsproces binnen een VvE.

Kort en goed: de kantonrechter acht digitaal stemmen in dit geval toelaatbaar; er is geen grond voor vernietiging van het besluit.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

VvE en incasso: de borgstelling

Het is vrij gebruikelijk dat de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement woonachtig is. Veel eigenaars kiezen er in de…

18-04-2021 | Lees meer over VvE en incasso: de borgstelling

Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet? En weet u wat u moet doen als er brand is?

U gaat ervanuit dat u in een veilig gebouw woont, maar weet u wel zeker of uw gebouw voldoet aan de laatste wet-…

13-04-2021 | Lees meer over Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet?  En weet u wat u moet doen als er brand

Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, is een nieuwe wet opgesteld. Deze wet wordt in drie fases ingevoerd.…

01-04-2021 | Lees meer over Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en…

12-03-2021 | Lees meer over De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

Met enige regelmaat krijgt men bij Rijssenbeek Advocaten de vraag wat de gevolgen zijn voor de VvE indien een eigenaar van een bedrijfsruimte…

11-01-2021 | Lees meer over De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

Het kan voorkomen dat de VvE de overeenkomst die zij met een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf heeft, wil opzeggen.

21-12-2020 | Lees meer over VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Een VvE is verplicht een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van eigenaars besluit bij welke verzekeraar een opstalverzekering wordt afgesloten en het…

11-12-2020 | Lees meer over De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

De plannen voor wijziging van de tarieven voor overdrachtsbelasting per 2021 zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en zullen waarschijnlijk ook de…

22-11-2020 | Lees meer over Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021.