VvE en incasso: de borgstelling

Het is vrij gebruikelijk dat de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement woonachtig is. Veel eigenaars kiezen er in de huidige markt voor een appartement te verhuren of in gebruik te geven.

De VvE kan op basis van art. 5:128 BW verlangen van de eigenaar en huurder/gebruiker dat een getekende gebruikersverklaring wordt overgelegd, zodat bekend is wie in het appartement woont. De huurder/gebruiker verklaart hiermee dat hij zich aan de voor de eigenaars geldende regels zal houden. Hierover is aanvullende regelgeving te vinden in de verschillende Modelreglementen, zie bijvoorbeeld art. 35 van Modelreglement 2006.

Een regeling uit de Modelreglementen waar in de praktijk nog weinig gebruik van wordt gemaakt is de borgstelling. Zie bijvoorbeeld art. 36 Modelreglement 2006. Wanneer een eigenaar van het appartementsrecht de (voorschot-)bijdragen niet aan de VvE voldoet, kan de VvE zich wenden tot de huurder/gebruiker. De VvE kan van de huurder/gebruiker te allen tijde verlangen dat hij zich jegens de VvE als borg verbindt voor de eigenaar, voor wat betreft hetgeen de eigenaar aan de VvE verschuldigd is of zal worden.

De borgstelling door de huurder/gebruiker kan echter alleen per toekomstige datum. Ook is borgstelling pas mogelijk nadat (het bestuur van) de VvE per aangetekende brief aan de huurder/gebruiker meedeelt dat de VvE van deze bevoegdheid gebruik gaat maken. De borgstelling kan maandelijks nooit hoger zijn dan de door de huurder/gebruiker aan de eigenaar verschuldigde huurpenningen of gebruikersvergoedingen.

Met de borgstelling heeft de VvE dus een extra verhaalsmogelijkheid in het geval een eigenaar zijn (voorschot)bijdragen niet voldoet.

Bron: Rijssenbeek Advocaten 

Meer nieuws

VvE en het auteursrecht van de architect

Bij het verbouwen van een appartement kan het architectonisch uiterlijk van het gebouw wijzigen. In de Modelreglementen is geregeld dat in dat geval…

27-04-2021 | Lees meer over VvE en het auteursrecht van de architect

VvE en incasso: de borgstelling

Het is vrij gebruikelijk dat de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement woonachtig is. Veel eigenaars kiezen er in de…

18-04-2021 | Lees meer over VvE en incasso: de borgstelling

Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet? En weet u wat u moet doen als er brand is?

U gaat ervanuit dat u in een veilig gebouw woont, maar weet u wel zeker of uw gebouw voldoet aan de laatste wet-…

13-04-2021 | Lees meer over Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet?  En weet u wat u moet doen als er brand

Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, is een nieuwe wet opgesteld. Deze wet wordt in drie fases ingevoerd.…

01-04-2021 | Lees meer over Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en…

12-03-2021 | Lees meer over De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

Met enige regelmaat krijgt men bij Rijssenbeek Advocaten de vraag wat de gevolgen zijn voor de VvE indien een eigenaar van een bedrijfsruimte…

11-01-2021 | Lees meer over De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

Het kan voorkomen dat de VvE de overeenkomst die zij met een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf heeft, wil opzeggen.

21-12-2020 | Lees meer over VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Een VvE is verplicht een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van eigenaars besluit bij welke verzekeraar een opstalverzekering wordt afgesloten en het…

11-12-2020 | Lees meer over De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering