VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

Het kan voorkomen dat de VvE de overeenkomst die zij met een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf heeft, wil opzeggen. Bijvoorbeeld omdat een andere partij de werkzaamheden voor een lager bedrag kan uitvoeren, of omdat de VvE niet helemaal tevreden is met de kwaliteit van het schoonmaakwerk op zich. Als de schoonmaak te wensen overlaat, doet de VvE er echter goed aan om daarover met de schoonmaker of het schoonmaakbedrijf in gesprek te gaan en aan te sturen op verbetering. Zegt de VvE op en gaat zij een overeenkomst met een ander bedrijf aan, dan bestaat namelijk de kans dat de bewoners van de appartementen vervolgens precies dezelfde schoonmaker tegenkomen in de gemeenschappelijke gedeelten of dezelfde glazenwasser voor hun raam treffen.

Dat heeft te maken met artikel 38 van de cao in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Als sprake is van een contractwisseling, dan zal het nieuwe schoonmaakbedrijf kort gezegd aan de werknemers die het schoonmaakwerk bij de VvE verrichten, een arbeidsovereenkomst moeten aanbieden. De werknemer ontvangt dan een aanbod op het te wisselen object. De werknemer moet dan wel tenminste 1,5 jaar op het object werkzaam zijn, beschikken over een door de branche erkend diploma (indien in dienst getreden na 1 januari 2012) en beschikken over een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.

Is de VvE dus niet tevreden met de kwaliteit van het schoonmaakwerk, wacht dan niet tot de einddatum van de overeenkomst nadert maar onderneem actie naar het schoonmaakbedrijf.

En wordt de schoonmaakovereenkomst toch onder de loep genomen, kijk dan ook of sprake is van een verhaalsbeding waarmee een eventuele boete bij overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen op de contractspartij kan worden verhaald.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

Met enige regelmaat krijgt men bij Rijssenbeek Advocaten de vraag wat de gevolgen zijn voor de VvE indien een eigenaar van een bedrijfsruimte…

11-01-2021 | Lees meer over De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

Het kan voorkomen dat de VvE de overeenkomst die zij met een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf heeft, wil opzeggen.

21-12-2020 | Lees meer over VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Een VvE is verplicht een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van eigenaars besluit bij welke verzekeraar een opstalverzekering wordt afgesloten en het…

11-12-2020 | Lees meer over De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

De plannen voor wijziging van de tarieven voor overdrachtsbelasting per 2021 zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en zullen waarschijnlijk ook de…

22-11-2020 | Lees meer over Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021.

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen…

13-05-2020 | Lees meer over Werkzaamheden niet goed uitgevoerd?  Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt.

31-03-2020 | Lees meer over Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Juridisch Abonnement voor uw VvE

Namens Rijssenbeek Advocaten brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.

02-03-2018 | Lees meer over Juridisch Abonnement voor uw VvE

Digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig

In de VvE-praktijk bestaat discussie over de vraag of leden in een vergadering van eigenaars ook via een elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen…

30-08-2017 | Lees meer over Digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig