Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van recent nieuws

VvE Beheermei 8, 2021Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, is een nieuwe wet opgesteld. Deze wet wordt in drie fases ingevoerd. De eerste en tweede fase zijn al ingevoerd. De derde fase wordt op 1 april a.s. ingevoerd. De tweede en derde fase zijn met name van belang voor het incasseren van vorderingen voor de VvE’s.

Voorheen was het mogelijk om op bijvoorbeeld beide inkomens van echtgenoten loonbeslag te leggen, om zo snel mogelijk voor de VvE de vordering te incasseren, uiteraard rekening houdend met de beslagvrije voet. Door de invoering van de nieuwe wetgeving is dit echter niet meer toegestaan en mag alleen nog maar op het hoogste inkomen loonbeslag gelegd worden. Eén inkomen wordt dus geheel vrij gelaten. Ook is het niet langer mogelijk om naast loonbeslag op de voorlopige teruggave beslag te leggen. De voorlopige teruggave wordt ook als inkomen gezien.

De nieuwe wetgeving is niet alleen maar nadelig. Meestal proberen wij om de vordering via loonbeslag te incasseren. Middels het zogenaamde SNGportaal, kan de beslagvrije voet worden opgevraagd. Zo wordt direct achterhaald of loonbeslag zinvol is. Voorheen werd deze informatie verkregen via de werkgevers. Dit leverde vaak vertragingen op, vanwege het niet reageren van werkgevers. Blijkt het inkomen toereikend, dan wordt direct loonbeslag gelegd. Een werkgever heeft dan vervolgens twee weken de tijd om te verklaren dat het loonbeslag doel heeft getroffen. Onder het oude recht was dit nog vier weken. Deze derden verklaring kan nu ook digitaal verstrekt worden.

Ook heeft het bankbeslag een wijziging ondergaan. Bij het bankbeslag moet nu eveneens rekening worden gehouden met de beslagvrije voet, voorheen kon op het gehele saldo beslag worden gelegd. Vanaf april wordt het mogelijk om via het kentekenregister van de RDW vast te stellen of iemand een motorvoertuig op naam heeft staan. Vervolgens kan dan administratief beslag worden gelegd op het motorvoertuig. Na deze beslagname kan het motorvoertuig niet meer snel worden overgeschreven op een andere naam. Een koper wordt zo beschermd tegen een verkoper die zijn auto wil verkopen met beslag erop. Voorheen moest een deurwaarder de auto eerst echt zien om er beslag op te kunnen leggen. Het leggen van beslag op een motorrijtuig wordt dus veel efficiënter en wellicht een betere mogelijkheid voor de VvE’s om de geldvordering te incasseren.

Bron: Rijssenbeek Advocaten