Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van recent nieuws

Geen categoriejuni 12, 2024De AVG en de vergadering van eigenaars van de VvE

Er wordt weer volop vergaderd door VvE’s. Steeds vaker komt de AVG ter sprake tijdens de vergadering van eigenaars. Eigenaars doen er al dan niet terecht een beroep op en VvE-beheerders willen bijvoorbeeld geluidsopnames maken voor het uitwerken van de notulen. Daarnaast is het plaatsen van cameratoezicht door VvE’s in gemeenschappelijke ruimtes ook steeds meer in trek. Wat mag wel en wat mag niet op grond van de AVG?

Geluidsopnames

Aan het maken van geluidsopnames op de vergadering van eigenaars hebben wij al eens aandacht besteed in onze nieuwsbrief van 7 juni 2022.  Kortgezegd dienen de leden in te stemmen met het maken van de geluidsopnames omdat er geen andere wettelijke grondslag van toepassing is op grond van de AVG die het rechtvaardigt om zonder toestemming van de betrokkenen geluidsopnames te maken.

De ledenlijst

Een vraag die ook regelmatig voorbij komt, is hoe het bestuur moet handelen als een eigenaar of een derde de ledenlijst opvraagt om de eigenaars te informeren over bepaalde zaken.  Het bestuur moet in zo’n geval eerst uitvragen waarom de ledenlijst wordt opgevraagd en wat met de persoonsgegevens van de eigenaars wordt gedaan. Als blijkt dat de betreffende persoon geen wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van de persoonsgegevens van de eigenaars dan hoeft en mag het bestuur de ledenlijst niet verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een derde de ledenlijst opvraagt om reclame te kunnen sturen aan de eigenaars. Als een eigenaar de ledenlijst opvraagt omdat hij een gerechtelijke procedure is  gestart tegen de VvE dan is wel sprake van een wettelijke grondslag en mag en moet   het bestuur de ledenlijst wel verstrekken.

Cameratoezicht

De vergadering van eigenaars kan besluiten om cameratoezicht te plaatsen. De VvE moet wel voldoen aan bepaalde vereisten. Eén van die eisen is dat de VvE een cameraprotocol moet hebben, zodat voor alle betrokkene duidelijk is hoe de camerabeelden worden verwerkt en wanneer bijvoorbeeld recht bestaat op inzage in de beelden. Wij hebben een cameraprotocol opgesteld dat door VvE’s kan worden gebruikt. De kosten hiervoor bedragen slechts € 39,50 (excl btw).