Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van recent nieuws

ReglementenVvE Beheeroktober 20, 2021Nietigverklaring algeheel honden- en kattenverbod in huishoudelijk reglement VvE

In een eerder arrest van het hof Den Bosch van 9 mei 2019, waarin de nietigverklaring volgde van een algeheel honden- en kattenverbod in een huishoudelijk reglement, was dit al toegelicht.

In lijn met de rechtspraak van de Hoge Raad, stelde het hof in die zaak allereerst vast dat (enkel) het splitsingsreglement een regeling kan inhouden omtrent gebruik, beheer en onderhoud. Het hof vervolgde dat slechts over de wijze van feitelijk gebruik regels van orde (ook) in het huishoudelijk reglement kunnen worden opgenomen, mits het splitsingsreglement daartoe de mogelijkheid opent. Tot slot oordeelde het hof dat een algeheel huisdierenverbod géén orderegel betreft – en dus niet in het huishoudelijk reglement past – maar een principiële beperking inhoudt van de gebruiksmogelijkheid van het appartementsrecht. Zodoende hoort een eventueel algeheel huisdierenverbod uitsluitend thuis in het splitsingsreglement.

Bij vonnis van 9 juni 2021 heeft de rechtbank Limburg navolging gegeven aan voormeld arrest van hof Den Bosch. De feiten waren voldoende vergelijkbaar en de VvE heeft geen omstandigheden naar voren gebracht waarin de rechtbank aanleiding heeft gezien om af te wijken van het arrest van hof Den Bosch. Hiermee lijkt dit bestendige rechtspraak te worden

Bron: Rijssenbeek Advocaten