Nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van recent nieuws

Geen categorieapril 3, 2022Webinar Provincie Zuid-Holland: Denk mee over de omgeving: energietransitie in Zuid-Holland

Wanneer: woensdag 6 april 2022
Tijd: 19:00-20:00 uur
Wie: voor iedereen die geïnteresseerd is in het te wijzigen energiebeleid, waaronder VvE’s

Het provinciaal omgevingsbeleid is continu in beweging. Voor de energietransitie zijn er nieuwe plannen gemaakt, zoals in de RES1.0 en de CES. Om te zorgen dat deze plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden, wijzigt de provincie Zuid-Holland op dit moment de module Energietransitie in haar omgevingsbeleid. In deze module staat de visie van de provincie Zuid-Holland over de energietransitie en zijn er richtlijnen opgenomen om energie een plek te geven in de omgeving.

Om over deze nieuwe module te vertellen en deze te toetsen organiseert de provincie verschillende participatiemomenten. De provincie nodigt u uit voor het komende evenement ‘Denk mee over de omgeving: energietransitie in Zuid-Holland’.

In dit live Webinar gaat de provincie in gesprek met drie beleidsexperts over de nieuwe module Energietransitie. Het concept ontwerp, dat de provincie op 6 april presenteert, zal voor de zomer voorgelegd worden aan het College van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.

U kunt uw vragen en opmerkingen tijdens deze bijeenkomst via de chat of achteraf via de enquête inbrengen. Uw inbreng zal worden meegegeven aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, om hen te helpen bij de besluitvorming.

Klik hier om u aan te melden.

Bron: VvE Duurzaamheidsloket